Войско Русиньске моторове

Матеріал з Українські вікі
Перейти до навігаціїПерейти до пошуку
Файл:VojskoRysunsko 01.jpg
Вшистско канонїчне войско Русиньске на мопедах.
Русина з кобїтов, струнков і побжетов
Поголїнов в вшисткіх мїстах,
Што їм бы ужрацца й порєнём зайняцца
гиштрує невїдомый штрах.

А што, їслї в маї, од страсті згарая
У лїсы палышать мопед
В горїнї паланя од їхня коханя
Знайдё їх весёлый медвїд.

Й хлопчынї — русину, што хвацку дївчину
Тярзаё, што тыгра патраву
Пжыйдё клишанога, і спросїт ныбоґа:
„Пжывїт-ЫЫ, бжателла, ЯҐСПРАВЫ?“
~ Русиньска лїрычна збôрка про любофь


Войско русынско, на одмїну од Войска Польского, цо є бардзо канонїчным на роверах, вшистко канонїчні в хождїню ногамі па ґырам і штрынаням зо шпацїраванямы на вшистко канонїчных мопедах.

Файл:VojskoRysunsko 02.jpg
Бардзо канонїчный жовнёж русиньскый у спїшеным парядку без мопеду

Гішторічні факты[ред.]

Одколї паґранвуйска КҐБ СССР заштранялы наказу палишыты ґранїцї бывшего СССР, дїйснї канонїчні русины бардзо зажурылыся. Всё едїтовалї собї вїдчыт в том факту, што дозаду шляху не єсть, і всїм троїм канонїчным русинам даведёцца палышыцца у вжаждёбнôм окруженї аґрессівных україньскых мїлїтарїстов, а потому слїд якнайбардзіє заштрынїть у Незалежной Русиньскай Державї, Карпацкой Руси, вшыстко моцне войско штаб давать блёскавычного одсїчу усякым паштрынаням аґрессівных україньскых мїлїтарїстов.

Довга ЫЫ-калы і ҐҐ-калы на встрїчї трі канонїчнї русины, одрїшуючы проблемы з сотворїня новозаштрынёного Войска Русиньского, трі днї і трі ночі пжыдумували они мудрого русиньского плану. Ёго й покурылы. І одрїшылы так.

Орґанізаційно-штатна штруктура Войска[ред.]

ЫЫЫ!
~ Пшапазыція на встрїчї канонїчных русинів з пжываду, кто має статы Главным командїром Войска Русиньского


Файл:VojskoRysunsko 03.jpg
Бардзо канонїчнї новобранцї русиньскі на мопедах, хітро заштрынёных пôд звычайных кабыл, штаб вражы україньскї мїлїтарїсты не дагадалыся об моцності і вшыстскобоївой бардзості Войска Русиньского.

Поскôльку дїйсных канонїчных русины є трі, достойно то є заштрынїты таку штруктуру Войска Русиньского:

 • Командїр — бравый бацька — отаман усёго Войска; їдить на мопедї нумбер одїн.
 • Замїститель командїра — велїкїй полководїц Войска, отвїчаючый за бардзомапедну пôдготôвку.
 • Заступаннік з палітычных матывав [1].

Двї заставшыхся камандовых особы керують соотвїцтвїно мопедамы нумбер два і трі.

 • Усїляка неканонїчна пыздабратїя, то є бардзо бажане пжыслужнятыся у Русиньскому Войску на пасадах прапорщікїв, отвїчаючых за банкы тушонко і згущёнко.

Вооружїня[ред.]

Основа боївой моці Войска Русиньска мопед вшисткомоторизований
 • Од паґранвайсков КҐБ СССР до Войска Русиньска застався Ґазон, што, правда, не їзде нїхрїна, зато, укопаний в зємлю до кузова, выканує моцну роль чудовага мусаразборнїка.
 • Десь знайшлы моцне вооружїня тыпу Штурмґевер-44, трохы іржавага, зато бардзо гучно штрїляє. Жаль, патронôв на нёго нїт, та то не є бїда. Пдшмекерячывшы рашпылом, до штволу Штурмґеверу-44 запшендюєцца набої од АКМ, а їх в бардзих колїчїствах шлют з Сърпско й Дупско.
 • Кажный жовнєж Войска має на вооружїнї боїву оґнестрїльну лопату «Шухля-Раз». Пжоте, усупратів од молдовьскых шпецназавцїв, русиньскым жовнєжам слїд штрынятися по горам, а потому в горы они мают лапаты сцо укараченнай ручкай, што бардзо пôдвишає моцность бою, асабліва на каротких оддалях. Спосаб пшимїнёння у оґнєстрїльном варжіянтї разсмотрім в наступнай ґалавє.
 • Мопед «Верховына». Оснавне моцнюштче вооружїня і засôб перештрынаня войсковыків русиньскых. Їх маєцця трі. Досталысь од гуцула Йванка, што ёго забралы в аґресівну мїлїтарну українську армаду. Стаялы в хлїву, накрыты цератою.

Основы боївой пôдготовкы і пжымїнёня[ред.]

Боїва пôдготовка то єсть основа научїня бардзобоївої моцї вшисткоканонїчного Войска Русиньского. Пжы учуті опыту ікластых пїнґвінїв, молдовьскых шпецназавцїв та ісконних і бардзо сябровых русинам войск КҐБ, русинські шпёціалісты взялї всё самоё пшедове та пжоґрессівне, што пжымінялы етї справжнї борьцы з україньской мїлїтарной загрозой на протяжїнї мноґїх ґодїв і столїтїй.

 • Так у боївої обстановкї русинськімі шпёціалістамї пжевїрений і запшендзїный у секшетниї учебники метод, когды первый жовнєж мопедовый абдрыстався зо штраху штрашеннай україньской навалы, ёго слїдуючый таварістч лёгкім ударом іззадї канонїчною лопатою «Шухля-Раз» по ізаднёвой сторонї каскы бардзо вшистко возврастчає боївый дух сі обдрыставшôму колеґї.
 • Вторый, вшартый внїманїя боївый пжыём, позволяюстчый вшистко повысїть ефектівність боївого пжымїнїня, зостоїт у послабленї саморїза на лопатї, што позволяє вшистко ефектівно іспользаваты їё в качїствї метатїльного знаряду.
 • Тжетій пжыём, такождє сі отжымав ісконный русиньскый пацент в ґородї Ужґородї, то є сільно хвалёный спосôб ся зблендыть од наступаючых войск суперніка на вшистскоканонічному мопедї, напїваючї пжи цом пїсню «Ґуцулка Ксеня» [2].

Смотрїть такождє[ред.]

Пжымїткы[ред.]

 1. З коїх за важкасцю булы вызначоны наступны:
  • Вывчаннё вшысткоканонїчного русиньского языку
  • Пропаґуваня вшыстскоканонїчного русиньского языку в средї гуцулїв і прочїх аґрессівных україньскых мїлїтарїстов.
  • Падрахунак грошїв, а чі дїньґїв, што надходять од вшистко сябровых до русинов народов Руско, Словеньско, Мадярско, Сърпско і Дупско.
  • Ужиттёнанє девїзу: «Пусть жывут Руско і Мадярско, храні іх Бôг, та хай так дальше льюца рїкой дїньґы з Москвы та Будапешту!»
 2. Пїсня «Ґуцулка Ксеня» то є опрїдїлёною мїрою неофїціалный ґімн Войска Русиньского, вызнаваёмый і освястченый РПЦ™. Пжы етом каждый жовнєж, што ісполняє цой Ґімн, є бардзо моцным і непоборным вояком Войска, і буде ёму стчастє.